Ústrojí Ústavy

na zakázku

Stoje
u stroje,
sedě
či kleče
u počítače,
ptám se nač,
je nám stroj
či počítač,
když naše
ruce i hlava
jsou jen vaše
práva
na naše
povinnosti.

Proto vedou
nás k zlosti
(samo sebou -
my sami sebou) 
pochybnosti, 
že ústavu ustrojíte 
jako ústrojí té 
společnosti,
která jen vám je vlastí,
když jí máte za vlastní
a nám je tak cizí,
když v ní mizí
věrná láska
a pravda
co vítězí.

Cena:
2,00 Kč
ks

Ústrojí Ústavy

Obrázky