sweet SPAce KARLOVY VARY

Desítky let je zkratka KV symbolem pro Karlovy Vary. Pokud se vám líbí navržený tvar KV s metaforou pro příjemné lázně uprostřed Evropy, můžete kliknout na To se mi líbí. A ať už jste, nebo nejste na Facebooku zkuste projít designBAZAR, zda stojí za to vizi sweet SPAce v Karlových Varech sdílet.

Cena:
0,00 Kč
ks

sweet SPAce KARLOVY VARY

Prohlášení autora k volnému užití:

Uvedená kompozice i základní motiv univerzálního symbolu pro KV je možné volně užívat pouze ve spojení, či odkazem na Karlovy Vary. Hlavní myšlenkou symbolu i kompozice je přes sdílení vytvořit jednotný vizuální styl, který napomůže a přinese pozornost a profit všem, kteří verbální KV identitu již sdílejí, nebo na ni odkazují. Každá osoba, firma, nebo organizace, která pošle objednávku s touto položkou a vyjádří tím zájem užívat a sdílet metaforu SWEETSPACE KARLOVY VARY, obdrží do tohoto data bezplatně e-mailem grafické podklady a jednoduchý návod pro její užívání i se souhlasem autora na další využití symbolu KV v názvu, označení, jménu, nebo dokonce redesignu loga, které musí odkazovat, nebo se identifikovat s městem Karlovy Vary (viz. příklady níže). Bude-li tato nabídka využita větším počtem zájemců a vytvoří tak poptávku po rozpracování vizuálního stylu, který bude postaven na motivu SWEETSPACE KARLOVY VARY, zavazuje se autor vypracovat jeho manuál, jestliže tato poptávka bude schopna pokrýt náklady na jeho zpracování a publikování (např. pokud bude vedle volného užití zájem i o další návrhy - viz designBAZAR).

Proč SWEETSPACE KARLOVY VARY?

Už jsem to naznačil výše i v návrzích pro soutěž, a každý kdo umí anglicky tomu porozumí i bez komentáře. Přeci jen ale zkusím vysvětlit a oslovit tím všechny, kteří budou chtít tuto myšlenku/metaforu sdílet. SWEET = sladký, roztomilý, příjemný, lahodný, jemný, voňavý, svěží, dezertní, čerstvý, vlídný, SPACE = prostor, místo, plocha, vesmír, SPA = lázně, lázeň, léčivý pramen, CE = Central Europe - tedy SWEETSPACE lze nejlépe chápat jako vlídné a příjemné místo a lázně uprostřed Evropy. Není to stav - je to spíše vize, nebo vizitka, která ve spojení s originálními litery pro KV může být dobrou značkou. Stačí, když vedle užívání její formy a tvarů, bude přijímán i její obsah a významy, t.j. když bude sdílen nejen odkaz na místo, či město, ale i na jeho duši a genius. Proto jsem SWEETSPACE KARLOVY VARY navrhnul s širokým obsahem sdělení a přitom s jasnými a jednoznačnými významy, kde forma i tvar respektují nejen tradici a volné užití moderního písma, ale dávají také dostatek invenčního a inspiračního potenciálu pro jeho další rozvoj - jako například tato animace (po najetí kurzoru nad obrázek), která sice sníží čitelnost liter K a V, otevírá však možnosti pro zajímavé a poutavé prostorové, nebo multimediální aplikace.

Animovaný motiv naznačující možnosti v dynamických aplikacích loga

Komentáře

Přidat komentář