Ideální slevy?

na zakázku

Člověk sleví z ideálů ... 
uprostřed bytu ve městě 
ohlížím se po balónu, 
co jsi sháněl nevěstě.

Jak jsme do něj rozdychtění 
na podlahu stlali mech, 
a v němž poměr nebe s zemí 
určoval náš horký dech.

Ty si ze své hlavy čet mi, 
a kam's chtěl, tam balón hnal 
koš se svíral, až pak s dětmi, 
prostě se nám malým stal.

Dnes si v bytě držím hlavu, 
kolem běhá dětí pět. 
Slevila jsem z ideálů ... 
proč nesleví taky svět?

Cena:
2,00 Kč
ks

Ideální slevy?

Obrázky