Pro zasmání

na zakázku

Vážení páni, 
máme k mání 
lákavé zklamání 
od laskavé Máni.

Laskavá Máňa 
vás polaská, 
pak zamlaská 
vaše pomlázka 
a Máňa celá znavená 
jen poznamená, 
že neví co znamená 
věc jménem láska. 

Těžko se někdo vymaní 
z takového zklamání. 
Proto Máně laskavé 
pro kterou je láska věc, 
vysaďte prosím laskavě 
pod okny laskavec.

Cena:
2,00 Kč
ks

Pro zasmání

Obrázky