P.O.E.

na zakázku

Zajímá mě zkrátka co je
zajímavá zkratka P.O.E.,
a tak prohledávám
internet i knihovnu
a narážím i nadávám
jen na zmínky o hovnu.

Až Edgar Alan Poe
osvětlil mi ten pojem
mezi řádky jedné básně. 
Netušil jsem ale, jak děsně
mě ten jeho kus raní,
když vzal jsem si ho ku sraní,
abych ze sebe taky vytlačil,
co sám Poe nestačil,
co nelze ani vypustit ze rtů,
že P.O.E.
je jen člověk,
jako
průtokový
ohřívač
exkrementů.

Cena:
2,00 Kč
ks

P.O.E.

Obrázky