Účel světí prostředky, že ANO pane prezidente?!

Jako nevolič prvního přímo zvoleného prezidenta velmi pochybuji o jeho schopnosti dostát důsledkům svých chyb, tedy především se z těchto chyb poučit. A to i přesto, že jeho kniha „Jak jsem se mýlil v politice“ je ukázkovým příkladem sebestředné aplikace citátu Senecy, Cicerona, Jeronýma aj. Errare humanum est, in errore perseverare stultum – tedy „Chybovat je lidské, trvat na omylu hloupé“.

Na druhou stranu musím pokorně uznat, že pokud všechny kroky Ing. Miloše Zemana jsou výsledkem jeho dobře promyšlených záměrů, včetně jeho bohatých zkušeností z praktické politiky, mezinárodní diplomacie a povahy české a ruské společnosti – mohl by se mu povést – politický majstrštyk (tedy za předpokladu, že jeho léta mistrovská nejsou až příliš zasaženy samolibostí, nebo demencí, případně i objektivními důsledky věku, zdraví a situace, ve které se nachází)

Myslím si, že jeho „politika lži“ o tom, že chce sjednocovat (nejen) českou společnost, nabrala nebezpečných obrátek, a že je to záměr, který má připravit půdu pro rozpad monetárních systémů založených na dolaru a euru, případně na válku se všemi jejími důsledky – i kdyby se hlavními zbraněmi měly stát informace a jejich interpretace ( v tomto záměru pane prezidente máme mnoho společného – viz např. www.idworld.org ).

Zkusme však ve svém uvažování eliminovat, nebo alespoň potlačit, takovéto riziko a zkusit aplikovat geniálně jednoduchou a věky ověřenou zkušenost – vše zlé je pro něco/někoho dobré – tak, aby to něco a někdo byly naše zájmy a my.

Takže, ať již to byl záměr pana prezidenta, nebo výsledek jeho stylu exhibice a uplatnění v politice, jsme v situaci:

  • kdy se soustředíme na dehonestaci důstojnosti Hovorů z Lán záměrně použitými vulgarismy;
  • kdy si připomínáme veškerá selhání pana prezidenta v jeho funkčním období i mimo něj;
  • kdy předpokládáme skryté a nebezpečné záměry ruské politiky reprezentované V.V.Putinem;
  • kdy se obracíme sami proti sobě v domnění, že tak činíme v dobrém, a ve zlém pouze s posvěcením účelu;
  • kdy jsou pozváni začátkem příštího roku do Prahy všichni významní představitelé, u kterých je nutné, aby spolu hovořili pokud možno nezprostředkovaně, přímo a v bezpečí ... to vše nejen pro jejich, ale hlavně naši bezpečnost – a v tomto směru se nezdráhám použít termín – světový mír!

Ještě nikdy se v dějinách, tedy v historii lidské společnosti – tolik nebojovalo a nedezinformovalo přes naše mysli a z nich vzešlých činů a jednání. Veškeré společenské vědy budou v koncích, když se i u inteligentních a vzdělaných lidí většinově uplatní brainwashing – a to z jakékoliv strany. V takové situaci, je lepší být hlupák, hulvát, blbec, pitomec, imbecil, debil ... a pan prezident nám chce tímto ukázat cestu, že nejlepší je jít vlastním příkladem – ať již dobrým nebo špatným – ale svým a především demokraticky zvoleným.

Lidská společnost si totiž díky světovému přelidnění a vzácným přírodním zdrojům nemůže dovolit podléhat konfliktům, které nelze zastavit, nebo alespoň regulovat. Musí je zkrátka eliminovat ve svých počátcích, případně se ještě lépe soustředit na příčiny konfliktů. Co se týká válek, ať již občanských, lokálních, nebo dokonce světových, tak jejich motorem i impulsem pro vznik jsou eMOCe. ANO – nikdo rozumný se nepustí přeci do boje, který nepřináší kořist, ale pouze ztráty. Džihád teroru, kamikadze i další metody fanatického boje vedoucí k sebeobětování již nemají s logikou a rozumem nic společného – je plný emocí a zraněné sebeúcty, kterou je třeba vykupovat cenou nejvyšší. Ovšem v kombinaci s vojenskými drony a dalšího zneužití lidského poznání, vědění a techniky – se nelze divit – že válečné emoce procházejí našim myšlením a velmi těžko se v tom i HOMO SAPIENS – tedy ČLOVĚK ROZUMNÝ – vyzná a orientuje.

Jestliže tedy – pane prezidente – jste nás do šlamastyky nechtěných diplomatických styků dostal až k možnosti – být mostem pro urovnání konfliktu a složení zbraní – máte mojí podporu.

Konečně před časem, kdy jste sám odmítl pozvání ruského velvyslanectví pro již dohodnutý program – jsem ocenil a uznal. Nechť tedy vše zlé, co v mém domnění a ve Vašich jednání činíte – je dobré nejen pro pozvané hosty, ale i pro nás – Vaše občany. Nepochybuji o tom – že se vynasnažíte o zlepšení dobrého jména ČR, jejíž jste předním reprezentantem a doufám, že Váš tým, podporovatelé, příznivci a voliči budou stejně rozumní – zvláště, když přijme pozvání pouze V.V.Putin – a podmíní svou podporu pouze k diplomatické návštěvě. Na pozvání vojenské techniky či jakýkoliv žoldáků, či ozbrojeného doprovodu návštěvy z Ruska, nebo třeba i z Číny – by však měli být všichni velmi opatrní a nezavdat příčinu ani důvod pro maření diplomatických jednání vedených k míru – neboť smyslem funkce i existence všech militantních … – je válka.

Michal Sadílek
www.metafory.cz

PS: Co se týká zvýrazněného ANO v titulku článku – je to opět záměr, který snad posvětí i tento skromný prostředek a možnost – že by se jeho obsah prodral ke kolegu blogerovi – tedy fakticky nemocně mocnému Andreji Babišovi. Konečně i o tom, co bude na iDNES, … ANO i na Minister-stvu financí a Vládě ČR adorováno, nebo alespoň projednáno. Berte tato slova i jejich obsah ne jako hozenou rukavici k souboji, ale jako ručník vhozený do ringu politikaření a fungování současné zastupitelské demokracie. A jestliže se ANO v titulku týká minimálně všech participujících na mocné nemoci, tedy manipulovaného společenského konsensu že stát lze řídit „totálně“ jako firmu, kde přímá volba prezidenta je jedinou úlitbou principům přímé demokracie – tak bych prosil o podporu pro výše uvedené alespoň do doby, než bude řádně zvolený jiný prezident, nebo nás „totálně“ neobsadí zájmy vyšších nemocných moCNOSTí.

PSS: A taky prosím o vaši pozornost u kauzy pana MARKA-ŘIČÁŘE, kterého sice vůbec neznám, nikdy jsem ho neviděl, ale obnovení jeho procesu je IMHO zásadní pro očistění svědomí české justice, naší nové komisařky pro spravedlnost ... v EU i nás, kteří máme máslo z jakýchkoliv dotací na hlavě a na rukou … zkusme se umýt alespoň na www.facebook.com/groups/czechconscience !

Přidat komentář