OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

TEO2
– ANEB HLEDÁNÍ VÍRY
PŘES PÍSMO A JAZYK

Kladete si otázku: „Co je to za vzorec, výraz, či jméno – to TEO2? Není to zas jen nějaká nová značka, věda, teorie, nebo dokonce nová teologie?“ Odpovím vám – ano i ne. Je to vlastně jen hra se slovy, je to rébus, hádanka i návod na TO, jak být ještě člověkem, který dokáže v rovnováze udržovat, rozvíjet, až přímo pěstovat o svou duši, aniž by TO bylo na úkor jeho těla, nebo prostředí, ve kterém žije. Už teď musí být tento text pro vás hádankou, a tak mi dovolte, pro méně bystré, výraz TEO2 vysvětlit přes zájmena a písmena.

Člověk od dob kdy ovládl řeč, písmo, i kulturu, od prvopočátku rozvoje lidství, tedy humanismu, měl potřebu dávat věcem, duším, živým i mrtvým – jména. Bez toho by nemohl existovat žádný jazyk, neboť pojmenování, pojem, výraz i jeho význam potřeboval jasnou identitu, aby lidé mohli nejen komunikovat, vzdělávat se, vládnout si i ovládat se, ale zejména TVOŘIT a OBJEVOVAT. Proto mi dovolte představit vám v mé TVORBĚ zajímavý OBJEV, ke kterému jsem došel přes zájmena a písmena v jazyce českém.

Od svých přibližně 14 let si kladu mnoho otázek, které nemají jasné a přesné odpovědi, na které se nedá reagovat jednoznačně a v jasném významu. Díky knihám i učitelům jsem se seznámil jak s kulturami postavenými na starých (tzv. svatých) knihách jako je bible, korán, tóra, nebo jen v básních mnoha mistrů, které právě díky jazyku poodkryly Ono světlo a přesnost takových Odpovědí. Na druhou stranu věda a technika dokázaly za posledních 100 let převrátit či obrátit pozornost každého rozumného člověka od takových otázek, např. od doby Freudovy psychoanalýzy a zejména Einsteinovi Obecné Teorie relativity, ve které se vzorec E=m.c2 soustředil na energii, hmotu a rychlost. Díky těmto objevům se člověk rozumný začal ve všem svém konání soustředit na právě tyto tři pojmy, které spojovala jedna věc – světlo, nebo též pro nás pozemšťany Slunce. Ve většině jazycích i kulturách je Slunce považováno, vykládáno, nebo přejmenováno na Boha, Hospodina, Jehovu, … a přitom stále není možné se ho našimi smysly, ani poznáním dotknout. Jediným způsobem jak se podstaty Slunce, Svobody, Spravedlnosti, Pravdy i Lásky dobrat – je nedávat nepojmenovatelnému jméno a zkusit si nalézt k němu cestu, nebo rovnou zkratku – třeba přes zájmena.

Dalo by se říci, že jde skoro o vědeckou metodu, jak se dobrat duchovního poznání, možná i osvícení – neboť právě světlo je to, co nás láká, co nám dává život, sílu, naději i smysl naší existence. Proto zkuste za mnou sledovat stopy těchto slov, jejich významy a jen rozumem se pokuste zpátky najít a vrátit Sobě i Světu VÍRU, která nemusí být jen slepá a bloudit ve tmě, ale s přivřenými víčky poznání, které zabrání skutečnému oslepnutí, můžete dojít ke stejné radosti z jazyka a logického myšlení, jako jsem došel já při psaní tohoto textu. A pokud nás tato radost bude Spojovat, a né rozdělovat, tak už konečně můžeme objevit skutečný grál v pojmech Spolupráce, Soucit, Sounáležitost, Sdílení, Sousedství, i třeba zatracovaného výrazu Soudruh. Jakkoliv je toto slovo pro většinu rozumně a česky smýšlejících právem zatracované, neboť u většiny jiných kultur a jazyků má tento výraz (comrade, camarade, compañero, compagno, comes) na začátku písmeno C. Je to symbol pro rychlost světla, je nepostradatelný pro naše tělo, ať už jako zdroj energie pro náš imunitní systém - tedy vitamín C, tak jako základní stavební prvek veškeré hmoty, kterou je Carbon, neboli uhlík. Dosti však hraní se jmény a význami slov, zkusme význam dát nepojmenovatelnému přes několikrát zmíněná zájmena.

JÁ – aneb I – je symbolem dnešní Karbonové, Kapitalistické i Komunistické doby. Jejich skryté významy ženou tep našeho společného srdce života až do infarktové frekvence, do šíleného Tepu a Tlaku, což může způsobit, že Ty a Tvá Víra může být někde zakrytá, až do její ztráty, nebo i zatracení. Přesto, že ono KKK jsme si s Němci i dalšími Středoevropany / Slovany udělali z výše uvedeného C, tak stále špatně skloňujeme slova jako demokracie, demagogie, deformace, dogma, nebo zmíněná doba, což jsou jen špatné překlady slov KKK, protože skutečný Význam jim může dát ta možná Zakrytá, Ztracená, Zatracená, ale především pokorná a nesdílená Víra. Jakmile se totiž Víra začne sdílet, přestává být Dílem, ale je rozdrobena institucí, církví, náboženstvím, nebo dokonce sektou. Z takových drobků, nebo dílků není pak možné věřit ani v boha, natož pak v sebe. Skutečná Víra je totiž čistě Soukromá Věc a překročení prahu, nebo pomezí Vědomí i Svědomí, je vždy nástrojem na ovlivňování, ovládání, až otročení.

TY – zkusil ses někdy podívat do zrcadla a v duchu se Sebou hovořit. Dívej se na Sebe skrz své oči a možná Tě po chvilce začne bolet hlava, nebo Tě začnou napadat myšlenky, které se netýkají Tvé Tváře a Tvého Těla, ale Tvé Duše (Your Soul, or Spirit). Je to tím, že jsou to skutečně okna do duše, o které se tak můžeme přesvědčit Citem, Pravdou, nebo Láskou. Způsob, postup, nebo recept jak se přesvědčit, nebo uvěřit, si musí najít každý sám. Nejlépe je však vycházet ze svého druhého Já, což by měl být Tvůj Životní Partner. A protože na spravedlivém světě má být vše v rovnováze, tak stejně jako je opačný Tvůj obraz v zrcadle, tak Tvůj Partner by měl být opačného pohlaví. Je to – přirozené.

Každý z nás se totiž narodil, byl mu dán Život spojením opačných pohlavních buněk a jen při tomto spojení, následném dělení a růstu z nás vyroste ONA, nebo ON. Pokud nebudeme brát v potaz prenatální vyšetření, tak až po narození pozná Svět, kým jsme, a to svým tělem i svou duší. Nelze je od sebe oddělit, dá se jen deformovat naše Vzdělání, Výchova, zkrátka Vývoj tak, že budeme ztrácet své JÁ, které nám skrz rodiče bylo dáno a my si s ním ve svém životě hrajeme jako kočka s myší, nebo dokonce přes další zájmena (MY, VY, ONI) jsme schopni vést žabomyší, nebo i skutečné souboje, bitvy až Války.

Když Já se dívám do zrcadla, do toho magického prostoru, který nám převrací Náš Obraz, tak si uvědomuji, že je to jen hmota, která nedokáže cítit, ani milovat, dokonce ani myslet a racionálně využívat svůj rozum. Proto, jsem po čase zjistil, že Tím nejlepším zrcadlem jsou oči našich nejbližších. Už jsem se zmiňoval, že jsou to okna do duše, ale každé správné okno by mělo nejen propouštět Světlo a Jasný Obraz, ale ono také světlo a náš duševní obraz odráží. Čím je však Doba Debilnější, tak naše oči jsou čím dál tím více vypálené technikou, hmotou i vědou, a přitom není žádná věda podívat se Vesmíru do očí, nebo zmíněných Oken. Stačí počkat na noc, neb přes jasný den nás Slunce může oslepit, a při jasné noci můžeme dlouhé hodiny číst a pozorovat, čeho jsme Součástí, a protože nám byl dán rozum, tak Tato okna vesmíru, která přes správnou a krásnou vědu mohou být dokořán (Děkuji, pane Grygare), a jelikož nám byl dán i cit, tak přes slovo, jazyk a kulturu ho můžeme popsat ve svém umění, zkátka Tvorbě, kde se mi nejvíce líbí tato zkratka Immanuela Kanta: Dvě věci naplňují Mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade Mnou a Mravní zákon ve Mně.

Tím se dostávám k zájmenu – MY, které se snažím chápat v širším kontextu právě přes zdravou Mysl, Morálku a Mravy. Je mnoho slov kde M, jako MY dominuje, stejně jako T dominuje u zájmena TY. Zkuste se ale také potěšit češtinou a polaskat se s těmito slovy – MÁMA a TÁTA.

Přiznám se bez mučení, chci vás jen potěšit a udělat radost, protože mám rád náš jazyk, a protože se často zabývám nejen obsahem, ale i formou. A činím tak nejen přes zájmena, ale i Litery, tedy Písmena, lépe řečeno písmo. Písmo totiž může být považováno též za svaté, ale stále je to jen písmo. Grafický záznam, přes který si pomocí znaků předáváme kousky, malé dílky Své duše a její sdílení může mít mnoho podob a forem. Proto zkouším právě přes METAFORY přivést k Víře všechny Rozumné, protože Ta je pro Život i pro Smrt – velmi důležitá. Být silný v životě ještě neznamená, že budeme silní ve smrti a Všechny nás při jejím doteku zaskočí Strach. Na ten je rozum krátký, ale víra může pomoci k radosti ze Smrti, jako Daru Života. Snad tato zkratka Vám bude dostatečně srozumitelná. A pokud ne, zkuste ještě jeden odstavec.

ONO, nebo TO označující, nebo odkazující na pojmy ve středním rodě má totiž ta nejčistší Okna s perfektním Odrazem. Jsou to naše DĚTI, které čím jsou mladší, tím lépe nás dovedou zpátky k Víře, jako důležité součásti našeho Života. Vidíme v nich nejen Sebe, ale i naše Rodiče a především Lásku a Pravdu, která tolik, tolik chybí v Době, čím více se považujeme za Dospělé. Naštěstí ať TO byl, kdo TO byl, ať TO je, kdo TO je, tak je k nám spravedlivý neboť po tzv. Dospělosti, nemusí přicházet Demence, ale nakolik zůstáváme díky Víře ve svém nitru Dětmi, že nám Smrt bude jedinou Spravedlivou cestou někam Dál, co už nemůžeme pojmenovat, nebo ani pochopit, čemu je zkrátka lepší věřit, než se trápit rozumem, který má být naším sluhou a ne naším pánem. Konečně štěstí, je to jediné po čem skutečně a doopravdy toužíme, a přitom je nadosah – stačí se jen dobře dívat a divit se, jak si po tom štěstí mnohokrát zbytečně šlapeme.

Závěr tohoto žonglování s písmeny a zájmeny je následující: ČAS NEEXISTUJE! Už je to vědědsky dokázáno! Čas si totiž vymysleli lidi, aby věděli od do kdy a co za to. (Děkuji, pane Werichu ;-) A když platí, že čas jsou peníze, tak peníze prostě neexistují a v životě bychom si měli najít jiný ­– skutečně hodnotný – smysl a cíl.

PostScriptum: Kdo jste byl pozorný a neztratil se úplně ve výše uvedených metaforách, které jsem spařil jako další (snad dobrou) k®ávovinu, tak si asi kladete otázku – kde se v tom vzorci, tedy v titulu bere písmeno E a číslo 2. Kromě češtiny totiž existuje mnoho jazyků a já jsem pouze jeden člověk, tj. neodvažuji se v hlavním textu překládat, neboť jsem oběť technologické blbosti a humanista amatér. Proto vám předkládám tento slovníček, kde další bádání ve značce TEO2 rád přenechám vzdělanějším, povolanějším a zkušenějším. Takže …
T – Transcendence, transparency, true, …
E – Earth, energy, …
O – Oxide, object, …
2 = zrcadlené S, jako Sun, světlo i stín, nakloněné L, jako Light, lay, lež, nebo obrácené číslo 7, jako zásadní prvočíslo pro biorytmus života a Tep doby pro měření dnů v Týdnu. A především, je to symbol úplného člověka, kterého mohou v páru tvořit a další život zplodit dva jedinci – Man and Women – všimněte si prosím, jak angličtina přes litery M a W dokazuje Typo i Grafickou Harmonii spojením těchto písmen.

Přidat komentář